Our Team

Av. Türkövün KOÇ

 1955 doğumlu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1977 mezunu olan Türkövün Koç, 1977-1983 tarihleri arasında SSK Genel Müdürlük müfettişi olarak kamuda çalışmıştır. 1983 yılında İş Bankasında Eğitim Uzmanı olarak göreve başlamıştır. İş Bankası'nda ve iştiraklerinde 2004 yılına kadar uzman ve yönetici olarak çalışan Koç, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (İş GYO) kurucularındandır ve 5 yıl süreyle Genel Müdürlük görevini yürüttüğü İş GYO dan Mart 2004 ayında emekli olarak ayrılmıştır. Mart 2004 günümüze kadar firmalara, yapılanma, sermaye piyasası işlemleri ve halka arz, gayrimenkul ve iş hukuku konularında hukuk müşavirliği yapmakta ve serbest avukat olarak çalışmasını sürdürmektedir. Yurt dışında pek çok fuar, seminer ve eğitim programlarına katılmıştır. İyi derecede ingilizce ve orta derecede fransızca bilmektedir.


Aynur KOÇ

 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1977 mezunu olan Aynur Koç 1979 yılında Kamu Kuruluşunda çalışmaya başlamış ve 2001 yılında emekli olmuş ve 2004 yılından itibaren Türkövün KOÇ ile ortak çalışmalarını sürdürmektedir.


Av. Münir Barış TEKİN

 1989 doğumlu ve Başkent Üniversitesi 2012 mezunu olan Av. Münir Barış TEKİN, ruhsatını aldığı 2013 yılından beri avukatlık yapmaktadır. Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin birçok eğitimine katılmış ve çeşitli sertifikaları bulunmaktadır. 2015 yılından beri Türkövün KOÇ Hukuk Bürosunda çalışmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.


Av. Hakkı Egemen BOĞUŞLU

 1995 yılında Trabzon’da doğdu. Lise eğitimini Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017 yılında mezun oldu. 2018 Mayıs-2019 Şubat dönemi boyunca Av. Türkövün KOÇ Hukuk Bürosunda avukatlık stajına devam etmiş, 2019 Şubat ayında avukatlık ruhsatını alarak, Av. Türkövün KOÇ Hukuk Bürosunda çalışmaya başlamıştır. Staj dönemi boyunca Ankara Barosu Staj Seminerlerine katılım göstermiştir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.