Av. Hakkı Egemen BOĞUŞLU

 1995 yılında Trabzon’da doğdu. Lise eğitimini Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017 yılında mezun oldu. 2018 Mayıs-2019 Şubat dönemi boyunca Av. Türkövün KOÇ Hukuk Bürosunda avukatlık stajına devam etmiş, 2019 Şubat ayında avukatlık ruhsatını alarak, Av. Türkövün KOÇ Hukuk Bürosunda çalışmaya başlamıştır. Staj dönemi boyunca Ankara Barosu Staj Seminerlerine katılım göstermiştir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.