Yayınlar

Türk Medeni Kanunun Kabul Ettiği Boşanma Sebepleri

Zina, hayata kast, Pek kötü davranış, Ağır derecede onur kırıcı davranış, Küçük düşürücü suç işleme, Haysiyetsiz hayat yaşama,Terk, Akıl hastalığı, Anlaşmalı boşanma, Boşanma Davasının Reddedilmesinden sonra evlilik birliğinin tekrar kurulamaması nedeniyle boşanma 

Aldatıldığını Öğrenen Eşin Bilmesi Gerekenler

Aldatma boşanma zina tedbir nafakası

Fiziksel Şiddete Uğrayan Eşin Bilmesi Gerekenler

 Kadına dayak karakol  doktor raporu af niteliğinde davranışlar 

Kısa Makale- 7 Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Site Yöneticisinin Taraf Ehliyeti

 634 S. Kat Mülkiyeti Kanunun düzenlemesinde en sorunlu alan, yöneticinin aktif, pasif dava ehliyeti konusudur. Bu yazıda yöneticinin aktif ve pasif taraf ehliyeti ile ilgili uygulamada sık karşılanan konular incelenmiştir.

Kısa Makale 6- Günümüzde Mülkiyet Formları Ve Kat Mülkiyeti

Toplu halde sahip olunan mülkiyet türüne hukukumuz da genel bir ad verilmiş olmamakla birlikte bu türden mülkiyeti “Topluluk Halinde Mülkiyet” genel başlığı altında inceleyebiliriz...

Kısa Makale 5- Paylı Mülkiyet Kavramı

Birden fazla kişinin bir eşyanın tamamına paylı olarak, bu malı maddi olarak paylaşmadan malik olmalarına...

Kısa Makale 4- Paylı Mülkiyette Yasal Önalım Hakkı

Paylı mülkiyette, taşınmazın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde...

Kısa Makale 3- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Olarak Sorumluluk Halleri

Kısa Makale 2- Özel Denetçi

Şirketlerin İç Denetiminin Yönetim Dışında Kalan Pay Sahipleri Yararına Etkinliğini Artırmak İçin Özel Denetçiler

Kısa Makale 1- Şirketlerde Ortakların Ve Kanuni Temsilcilerin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumlulukları

ŞİRKETLERDE, ortakların ve temsilcilerin KAMU Borçlarından Dolayı Sorumlulukları